Tag Archives: bash

Poprawienie błędu w komendzie

Jeśli pomylimy się podczas wpisywania komendy możemy to szybko naprawić poniższym trikiem:
# aptitude install apche2
Nie znaleziono pakietu, którego nazwa lub opis zawierałyby "apche2"
(....)
# ^apche2^apache2
aptitude install apache2
Następujące NOWE pakiety zostaną zainstalowane:
apache2 apache2-mpm-worker{a} apache2.2-bin{a} apache2.2-common{a}

„Kolorowy” less

Jeżeli chcemy włączyć kolorowanie w programie less należy wykonać poniższe polecenia:
#aptitude install source-highlight
Do pliku ~/.bashrc dodajemy poniższe wpisy:

export LESSOPEN="| /usr/share/source-highlight/src-hilite-lesspipe.sh %s"
export LESS=' -R

oraz wykonujemy:
source ~/.bashrc
Po tym zabiegu będziemy już mieli kolorowanie składnie w less’ie.