Tag Archives: awk

Odczytanie poczty z Gmail

Wyświetlenie nieprzeczytanych wiadomość na Gmail można wykonać następująco:
curl -u UŻYTKOWNIK:HASŁO --silent "https://mail.google.com/mail/feed/atom" | tr -d '\n' | awk -F '' '{for (i=2; i<=NF; i++) {print $i}}' | sed -n "s/<title>\(.*\)<\/title.*name>\(.*\)<\/name>.*/\2 - \1/p"

Sumowanie liczb w kolumnie

Jeżeli w pliku tekstowym mamy jedną kolumnę zawierającą liczby to ich zsumowanie można wykonać następująco:

$ awk '{x=x+$1} END {print x}' PLIK.TXT

Używając opcję -F, określającą separatora pola, można operować na plikach posiadających więcej niż jedną kolumnę np:

$ awk -F ',' '{x=x+$2} END {print x}' PLIK.TXT

Powyższa komenda zsumuje zawartość 2 kolumny zakładając, że separatorem pola jest przecinek.