Instalowanie modułów perla w Red Hat/CentOS

Aby zainstalować moduł perla w Red Hat/CentOS można użyć polecenia:
# yum install "perl(NAZWA::MODUŁU)"

One thought on “Instalowanie modułów perla w Red Hat/CentOS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *