Sumowanie liczb w kolumnie

Jeżeli w pliku tekstowym mamy jedną kolumnę zawierającą liczby to ich zsumowanie można wykonać następująco:

$ awk '{x=x+$1} END {print x}' PLIK.TXT

Używając opcję -F, określającą separatora pola, można operować na plikach posiadających więcej niż jedną kolumnę np:

$ awk -F ',' '{x=x+$2} END {print x}' PLIK.TXT

Powyższa komenda zsumuje zawartość 2 kolumny zakładając, że separatorem pola jest przecinek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *