Category Archives: openssl

Polecenia, w których użyto openssl.

Szyfrowanie/deszyfrowanie plików

Szybki sposób na szyfrowanie plików:
$ openssl des3 -salt -in PLIK_DO_ZASZYFROWANIA -out PLIK_ZASZYFROWANY

Odszyfrowanie pliku odbywa się w następujący sposób:
$ openssl des3 -d -salt -in PLIK_ZASZYFROWANY -out PLIK_ODSZYFROWANY

Oczywiście zamiast des3 można użyć innego algorytmu. Szczegóły w manualu.