Category Archives: crontab

Polecenia, w których użyto crontaba.

Wyskujące powiadomienia co powien czas

Aby stworzyć pokazujące się co np. 10 minut powiadomienia należy w crontabie dodać następujący wpis:

*/10 * * * * export DISPLAY=:0 && notify-send -i stock_timer -u low "Tytuł powiadomienia" "Treść powiadomienia."

W poleceniu użyto komendę export DISPLAY=:0, która eksportuje zmienną określającą ekran. Bez tego crontab nie będzie wiedział, gdzie ma wyświetlić powiadomienia.