Category Archives: mencoder

Polecenia, w których użyto mencoder.

Konwersja RMVB na AVI

Konwersję pliku wideo w formaci RMVB na AVI można wykonać w następujący sposób:

$ mencoder plik_przed_konwersja.rmvb -oac mp3lame -lameopts cbr:br=128:mode=3 -srate 44100 -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4 -o plik_po_konwersji.avi