Category Archives: curl

Polecenia, w których użyto curl.

Odczytanie poczty z Gmail

Wyświetlenie nieprzeczytanych wiadomość na Gmail można wykonać następująco:
curl -u UŻYTKOWNIK:HASŁO --silent "https://mail.google.com/mail/feed/atom" | tr -d '\n' | awk -F '' '{for (i=2; i<=NF; i++) {print $i}}' | sed -n "s/<title>\(.*\)<\/title.*name>\(.*\)<\/name>.*/\2 - \1/p"