Category Archives: sed

Polecenia, w których użyto sed.

Odczytanie poczty z Gmail

Wyświetlenie nieprzeczytanych wiadomość na Gmail można wykonać następująco:
curl -u UŻYTKOWNIK:HASŁO --silent "https://mail.google.com/mail/feed/atom" | tr -d '\n' | awk -F '' '{for (i=2; i<=NF; i++) {print $i}}' | sed -n "s/<title>\(.*\)<\/title.*name>\(.*\)<\/name>.*/\2 - \1/p"

Odczytanie tagów z plików MP3

Aby odczytać tagi z plików MP3 wystarczy wpisać:

– artysta:
$ id3tool plik.mp3 | grep ^Artist | sed -r 's/^[[:alnum:]]+:[[:space:]]+//'
– tytuł utworu:
$ id3tool plik.mp3 | grep ^Song\ Title | sed -r 's/^[[:alnum:]]+:[[:space:]]+//'
– tytuł albumu:
$ id3tool plik.mp3 | grep ^Album | sed -r 's/^[[:alnum:]]+:[[:space:]]+//'
– rok wydania:
$ id3tool plik.mp3 | grep ^Year | sed -r 's/^[[:alnum:]]+:[[:space:]]+//'

Komendy podesłał Maciek Rutecki z portalu unixy.pl.