Category Archives: date

Polecenia, w których użyto date.

Odejmowanie dat

Załóżmy, że chcemy sprawdzić jaka data była X dni temu. Aby to uzyskać wystarczy wpisać:
$ date --date="X days ago"
gdzie X jest ilością dni.
Zamiast days możemy użyć np. seconds, hours, week itp.