Category Archives: wget

Polecenia, w których użyto wget.

Pobieranie plików ze zdalnego serwera

Aby skopiować wszystkie pliki ze zdalnego serwera do lokalnego katalogu można posłużyć się wgetem:

wget -r -nd -np -l1 -A '*' http://adres_serwera/katalog
-r – pobieranie rekurencyjne
-nd – nie tworzy hierarchii katalogów
-np – blokuje wychodzenie do katalogu nadrzędnego
-l1 – określa poziom głębokości rekurencji
-A '*' – określa rodzaj pobieranych plików, np. *.rar