Category Archives: dpkg-statoverride

Polecenia, w których użyto dpkg-statoverride.

Nagios: rozwiązanie problemu z wykonywaniem komend poprzez webinterface

Jeżeli chcemy wykonać komendę poprzez webinterface w Nagiosie czasami możemy spotkać się z poniższym komunikatem:
Error: Could not stat() command file ‘/var/lib/nagios3/rw/nagios.cmd’!
Aby rozwiązać ten problem wystarczy wykonać poniższe polecenia:

# /etc/init.d/nagios3 stop
# dpkg-statoverride --update --add nagios www-data 2710 /var/lib/nagios3/rw
# dpkg-statoverride --update --add nagios nagios 751 /var/lib/nagios3
# /etc/init.d/nagios3 start