Category Archives: mkdir

Polecenia, w których użyto mkdir.

Szybkie tworzenie drzewa katalogów

Łatwy i szybki sposób na stworzenie drzewa katalogów:
$ mkdir -p kat1/{kat1-1/kat1-1-1,kat1-2,kat1-3,kat1-4/{kat1-4-1,kat1-4-2},kat1-5/kat1-5-1/kat1-5-1-1}

Polecenie to stworzy następującą strukturę:


|-- kat1
|   |-- kat1-1
|   |   `-- kat1-1-1
|   |-- kat1-2
|   |-- kat1-3
|   |-- kat1-4
|   |   |-- kat1-4-1
|   |   `-- kat1-4-2
|   `-- kat1-5
|      `-- kat1-5-1
|         `-- kat1-5-1-1