Category Archives: virt-install

Polecenia, w których użyto vir-install.

Tworzenie nowej maszyny wirtualnej w KVM

Aby stworzyć nową maszynę w KVM wystarczy wpisać:
# virt-install --connect qemu:///system -n NAZWA_MASZYNY -r 512 --vcpus=2 -f /SCIEZKA/NAZWA_DYSKU_MASZYNY -s 12 -c /dev/cdrom --vnc --noautoconsole --os-type linux --os-variant debianLenny --accelerate --network=bridge:br0 --hvm
gdzie:

  • -r – ilość RAMu w MB
  • -vcpus – ilość CPU
  • -s – wielkość dysku w GB
  • -c – nośnik instalacyny, można podać ścieżkę do obrazu ISO
  • --os-variant – typ dystrybucji