Category Archives: ifconfig

Polecenia, w których użyto ifconfig.

Zmiana adresu MAC

Aby zmienić adres MAC należy wykonać następującą komendę:

# ifconfig eth0 hw ether 00:30:4F:41:8E:DC

Ciąg 00:30:4F:41:8E:DC należy podmienić na pożądany adres MAC.

W dystrybucjach „debianopodobnych” można dodać odpowiedni wpis w pliku /etc/network/interfaces:

hwaddress ether 00:30:4F:41:8E:DC