Author Archives: guesswhy

Zmiana aktualnego użytkownika w PostgreSQL

Aby zalogować się w PostgreSQL jako wybrany użytkownik wystarczy wpisać:
postgres=# SET session AUTHORIZATION UŻYTKOWNIK;
SET

Jeśli chcemy sprawdzić jak jaki użytkownik jesteśmy zalogowani wpisujemy:
postgres=> SELECT SESSION_USER, CURRENT_USER;
session_user | current_user
--------------------+--------------------
UŻYTKOWNIK | UŻYTKOWNIK
(1 wiersz)

Poprawienie błędu w komendzie

Jeśli pomylimy się podczas wpisywania komendy możemy to szybko naprawić poniższym trikiem:
# aptitude install apche2
Nie znaleziono pakietu, którego nazwa lub opis zawierałyby "apche2"
(....)
# ^apche2^apache2
aptitude install apache2
Następujące NOWE pakiety zostaną zainstalowane:
apache2 apache2-mpm-worker{a} apache2.2-bin{a} apache2.2-common{a}